about

מפגשים

2017 דצמבר EMBA+ מפגש פתיחה
אירוע נטוורקינג עם תכנית המנהלים מאוניברסיטת פקין מרץ 2017
2016 דצמבר EMBA+ מפגש פתיחה
2016 דצמבר EMBA+ מפגש פתיחה
טקס סיום מחזור 2013
טקס סיור מחזור 2012
טקס סיום תכנית EMBA האוניברסיטה העברית
מפגש הסבר לתכניות קודמות Executive MBA