pdf-download

מכינות

המכינות יתקיימו בימים חמישי אחה"צ וששי בבוקר כחודש לפני פתיחת התכנית.


מתמטיקה

סטטיסטיקה בניהולקורסי ליבה - 28 נ"ז

קורסי חובה בכל תחומי היסוד של מנהל עסקים.

לימודי הליבה ירוכזו בשני הסמסטרים הראשונים.


רשימת הקורסים


כלכלה ועסקים

ניהול המימון

ניהול השיווק

חשבונאות פיננסית למנהלים

ניתוח דוחות כספיים למנהלים

דיני עסקים

אסטרטגיה עסקית

ניהול מו"מ

נושאים מתקדמים באסטרטגיה עסקית

אשכול מנהיגות

מיומנויות בניהול ארגוני


* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודיםStart up 360° 
השקעה וניהול של חברות סטארט אפ – 20 נ"ז

סדנת פתיחה

מושגי יסוד בעולם ההון סיכון והסטרטאפ.
הכרת ה- הישראלי והעולמי ולימוד מקצועי של תחומי ההשקעה בהן תפעל התוכנית.

התנסות אמיתית בתהליך השקעה :

  1. Entrepreneurial Finance – עולם ההשקעות של ההון סיכון בהקשר של מימון יזמות טכנולוגית. נסקור את סוגי המשקיעים הפעילים בעולם ההשקעות וייחודיותם, מהו תהליך ההשקעה בחברות סטרטאפ בדגש על הנקודות המרכזיות אליהן יש לשים לב בתהליך זה.
  2. Due Diligence – בדיקת נאותות הינה התהליך בו בוחנים חברה פוטנציאלית להשקעה או למיזוג. בקורס נלמד מה כולל התהליך, הערכת שווי וכדומה. הקורס בשיתוף חברת OurCrowd.
  3. מיומנויות השקעה – יצירת Deal Flow של חברות פוטנציאליות להשקעה, כיצד בוחנים Investors' Deck ומסננים מתוכם את החברות אותן רוצים לפגוש, מהו המיקוד הנדרש במצגות של יזמים וכיצד בוחרים עם מי להתקדם. הקורס בשיתוף מנהלים שותפים (General Partners) בקרנות הון סיכון מובילות בישראל.
  4. Crossing the Chasm – בקורס נדון במאפיינים הייחודיים של סטרטאפים. מהי חדשנות קוטעת לעומת חדשנות אינקרמנטלית, מהן הדילמות האסטרטגיות בפניהן ניצבות חברות מסוג זה וכיצד זה משליך על בניית האסטרטגיה.
  5. היבטים משפטיים ומיסויים –מיסוי, קניין רוחני, זכויות יוצרים, רישום פטנטים וסוגיות משפטיות מקומיות ובין-לאומיות תוך שימת דגש על חברות סטרטאפ.

פרויקט גמר :

הסטודנטים יתפקדו כקרן הון סיכון המנתחת סטרטאפים פוטנציאליים להשקעה. כל קבוצת סטודנטים תבחר חברת סטרטאפ (מתוך החברות אותן בחנו הסטודנטים בקורס 'מיומנויות השקעה') ותערוך לה בדיקת Due Diligence. על בסיס בדיקות אלו תתכנס ועדת ההשקעות של התוכנית ובשיתוף עם הסטודנטים יבחרו החברה או החברות בהן יושקע הכסף. בנוסף, החברות שיבחנו על ידי הצוותים השונים והניתוחים אותם הם יבצעו, יועלו לפלטפורמה של חברת OurCrowd ויקבלו הזדמנות לגייס השקעות נוספות ממשקיעי הון סיכון בכל העולם.