about

pdf-download

מבנה התוכנית

התכנית מעניקה מינימום של 48 נקודות זכות .

לימודי ליבה במנהל עסקים - 28 נ"ז

לימודי הליבה ירוכזו בשני הסימסטרים הראשונים בנושאים הבאים:

שיווק

מימון

אסטרטגיה עסקית

התנהגות ארגונית

תפעול חשבונאות

לימודי Start Up 360°, השקעה וניהול חברות סטארט–אפ

תוכנית ראשונה מסוגה בארץ ובעולם המלמדת לבחון השקעות בחברות סטארט-אפ

וכיצד לעזור להן לצמוח דרך הפריזמה של השקעות.

לפרטים נוספים על התוכנית >>