הקורסים בתכנית

מכינות

המכינות יתקיימו בימים חמישי אחה"צ וששי בבוקר כחודש לפני פתיחת התכנית.


- מתמטיקה

- סטטיסטיקה בניהול

אשכול קורסי יסוד למנהלים

כלכלה ועסקים

סטטיסטיקה למנהלים

שיטות כמותיות

מיומנויות בניהול ארגוני

ניהול המימון

ניהול השיווק

אשכול משפט וחשבונאות

חשבונאות פיננסית למנהלים

הערכת שווי חברות

ניתוח דוחות כספיים למנהלים

דיני עסקים

אשכול מיומנויות ניהול מתקדמות

אסטרטגיה עסקית

אסטרטגיה ועסקים

קורס דירקטורים

ניהול משא ומתן

פלטפורמות עסקיות

Crossing the Chasm

אשכול השקעה וניהול חברות סטארט-אפ

התנסות אמיתית בתהליך השקעה :

 1. Investment Skills – קורס זה מהווה את הצלע המרכזית והמעשית בלימוד ובתרגול מודל ההשקעה של קרנות ההון סיכון. הקורס נמשך לאורך כל מסלול "Start Up 360°" ובמקביל אליו יילמדו יתר הקורסים באשכול, אשר יתנו את הרקע לקורס זה. בתחילת הקורס, כל צוות מוצמד לאחת מקרנות ההון סיכון ששותפות לתוכנית. הקרן מגדירה לסטודנטים ענף ואת מאפייני הסטארט-אפ והסכום אותו היא מעוניינת להשקיע.
  לאחר לימוד מאפייני הענף, הסטודנטים בונים מאגר של חברות פוטנציאליות להשקעה. בשיתוף עם הקרן, מאגר זה עובר תהליך סינון קפדני ובמהלכו פוגשים הסטודנטים חלק מהחברות לבחינה ראשונית.
  לאחר מספר תהליכי סינון נוספים, הסטודנטים יתמקדו בחברה אחת אשר לדעתם ולדעת המשקיעים היא בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר.
  בסיום התהליך, יבצעו הסטודנטים תהליך של בדיקת נאותות Due Diligence לחברה זו, אשר בסיומו יגישו למשקיע את המלצתם לגבי השקעה בחברה.
 2. היכרות עם עולם ההון סיכון – במסגרת הקורס נלמד את מושגי היסוד של עולם ההון סיכון והיזמות הטכנולוגית.
  בנוסף, נסקור את סוגי המשקיעים הפעילים בעולם ההשקעות וייחודיותם, נלמד מהו תהליך ההשקעה בחברות סטארט-אפ ונכיר את ה- Ecosystem הישראלי והעולמי.
 3. Entrepreneurial Finance – בקורס נעמיק את היכרותנו עם עולם ההון סיכון ומימון יזמות טכנולוגית. בקורס נלמד את האופן שבו משקיעים בוחנים השקעות, את המאפיינים הכלכליים של התמריצים בעולם זה וכיצד הם מתורגמים לחוזי השקעה.
  בנוסף, נכיר לעומק את המבנה של קרנות ההון סיכון, תהליכי הקמתן, והאופן שבו הן מתנהלות.
 4. היבטים משפטיים בעולם ההון סיכון - מיסוי, קניין רוחני, זכויות יוצרים, רישום פטנטים וסוגיות משפטיות מקומיות ובין-לאומיות תוך שימת דגש על חברות סטארט-אפ.
 5. מימון ניסוי התנהגותי - בשנים האחרונות קיימות עדויות רבות המצביעות כי ההנחות הקלאסיות שהמשקיעים הם רציונליים והשווקים הפיננסיים הם יעילים – לא מתארות באופן מלא את המציאות בשווקים הפיננסיים.
  אנו נסקור חלק מהספרות העכשווית בנושא. הסדנא תכלול הרצאות וניסויים המדגימים את ההטיות הקלאסיות בקבלת החלטות מימוניות.
 6. מודלים עסקיים – מודל עסקי הוא ליבת האסטרטגיה של חברה. ממנו נגזרים המיצוב, המיקום התחרותי, גיוון המוצרים, הגיוון הגיאוגרפי ומודל ייצור ההכנסות של החברה. בקורס נלמד את הכלים הבסיסיים לניתוח וניסוח מודל עסקי. נבחן כיצד חברות הצליחו לפרוץ לשווקים עם מוצר קיים על ידי חדשנות במודל העסקי.
  מאידך נבחן מקרים בהם חברות עם מוצרים חדשניים נכשלו בשוק בגלל אי התאמה בין מרכיבי המודל העסקי, או בין המודל העסקי למאפייני השוק.
 7. Due Diligence - בדיקת נאותות הינה התהליך בו בוחנים חברה פוטנציאלית להשקעה או למיזוג. בקורס נלמד מה כולל התהליך, הערכת שווי וכדומה.
 8. יזמות בשווקים מתעוררים - מדוע ישנן חברות שמצליחות יותר מאחרות?
  בקורס זה ננתח את מקורות ההצלחה של חברות, נרכוש ידע ונפתח מיומנויות הנחוצות להערכת והבנת אסטרטגיות בתפקידי מפתח שונים ביניהם מנהלים, יועצים ומנהלים פיננסים.
  הקורס מתמודד עם המורכבות של ניתוח והערכת מתחרים ואסטרטגיות בעולם של גלובליזציה, שינוי גבולות הארגון וגידול בעוצמת חוסר הוודאות.


*לימודי מרצים מחו"ל ולימודי אשכול השקעה וניהול חברות סטארט-אפ מתקיימים באנגלית.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים